Порядок виконання роботи

 1. Підготувати пірометр до роботи. Для цього:
 1. Короткочасно (до 10 с) натиснути кнопку “Вкл.” на батареї акумуляторів і встановити температуру 1000 на шкалі пірометра. При цьому, в окулярі 5 пірометра спостерігати розжарене зображення нитки еталонної лампочки 1. Відпустити кнопку "Вкл.". Повернути дисковий регулятор на пірометрі в крайнє ліве положення.
 2. Увімкнути регулятор напруги в мережу 220 В. Змінюючи струм в колі електричної лампочки за допомогою регулятора напруги спостерігати зміну її яскравості.
 3. При натиснутій кнопці “Вкл.” почергово з кроком 50 встановлювати за допомогою дискового регулятора температуру в інтервалі 1000–1200 0С за шкалою пірометра, а регулятором напруги встановлювати розжарення електричної лампочки таким, щоб яскравість ниток еталонної та електричної лампочок в окулярі 5 були однаковими. В таблицю 1 записувати значення потужності , яку споживає електрична лампочка, і – яскравісну температуру за шкалою пірометра.
 4. За формулою (3) обчислити значення дійсних температур нитки розжарення електричної лампочки, що відповідають відповідним температурам .
 5. Використовуючи значення і відповідні значення за формулою (2) обчислити − значення сталої Стефана–Больцмана, беручи до уваги, що площа ефективної поверхні нитки розжарення електричної лампочки становить: , а =295 К.
 6. Отримані результати вимірювань і розрахунків записати в таблицю1.

Таблиця 1

№ з/п ,
сер. хххх хххх ххххКонтрольні запитання

 1. Яке випромінювання називається тепловим? Яка його відмінність від інших видів випромінювання?
 2. Що називається спектральною випромінювальною та поглинальною здатністю тіла?
 3. Які тіла називаються абсолютно чорними?
 4. Сформулюйте і запишіть закон Стефана–Больцмана та з’ясуйте його фізичний зміст.
 5. Що називається дійсною та яскравісною температурами?
 6. Які оптичні прилади називаються пірометрами? Поясніть принцип дії пірометра із зникаючою ниткою.
 7. Які тіла називають сірими?
 8. Сформулюйте та поясніть закон Кірхгофа для теплового випромінювання.
 9. Поясніть фізичну суть квантової гіпотези Планка.
 10. Охарактеризуйте основні властивості фотонів.


7644014947929103.html
7644105157330021.html

7644014947929103.html
7644105157330021.html
    PR.RU™