ПРОФІЛАКТИКИ НА ГАЛУЗЕВИХ ОБ’ЄКТАХ

Лекція 5. Основні напрями поліпшення стану повітря виробничої зони. Вентиляція і освітлення виробничих приміщень та захист від випромінювань

5.1. Основні напрями поліпшення стану повітря виробничої зони.

Вентиляція виробничих приміщень

5.1.1 Основні напрями поліпшення стану повітря виробничої зони

5.1.2. Вентиляція виробничих приміщень

5.2. Освітлення виробничих приміщень

5.2.1. Гігієнічні характеристики та вимоги до освітлення. Види виробничого освітлення.

5.2.2 Джерела штучного світла та освітлювальна арматура

5.2.3. Розрахунок штучного освітлення

5.3. Захист від випромінювань

Лекція 6. Принципи створення та використання засобів захисту від шуму, вібрації та ультразвуку

6.1. Заходи та засоби захисту від шуму

6.2. Захист від ультра- та інфразвуку

6.3. Методи та засоби захисту від вібрацій на робочих місцях

Лекція 7. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. Заходи електробезпеки на підприємствах галузі

7.1 Загальні вимоги виробничої безпеки

7.2.Безпека експлуатації електроустановок

7.2.1.Загальна характеристика електроустановок

7.2.2.Характеристика нормативних документів щодо елекробезпеки

7.2.3.Класифікація методів безпечної експлуатації електроустановок

7.2.4. Заходи захисту від прямого дотику в нормальному режимі роботи електроустановок

7.2.5. Електрична ізоляція в електроустановках

7.2.6. Огорожі та оболонки в електроустановках

7.2.7. Бар’єри в ЕУ

7.2.8. Розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності

7.2.9. Блоківки безпеки в ЕУ

7.2.10. Орієнтація в ЕУ.

7.2.11. Заходи захисту у разі непрямого дотику в електроустановках

7.2.12. Захисне зрівнювання (вирівнювання) потенціалів

7.2.13. Загальні вимоги до систем наднизької напруги

7.2.14. Обладнання класу ІІ.

7.2.15. Захисні міри при непрямому дотику (у аварійному режимі роботи електричних установок)

7.2.16. Електрозахисні засоби (ЕЗЗ

7.2.17. Захисні заходи

Лекція 8. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах8.1. Джерела, шляхи і засоби забезпечення пожежної безпеки об’єктів

8.1.1. Схема і алгоритм забезпечення П Б об’єкта

8.1.2. Класифікація приміщень і будівель за вибухопожежонебезпекою

8.1.3. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон

8.1.4. Система попередження вибухів і пожеж

8.1.5. Система протипожежного та противибухового захисту

8.1.6. Система організаційно-технічних заходів

Лекція 9. Вимоги охорони праці до виробничих і допоміжних приміщень Організація робочих місць.

9.1. Вимоги до виробничих приміщень

9.2. Вимоги до допоміжних приміщень і будівель

9.3. Технічна естетика виробничих приміщень

9.4. Організація праці на робочому місці

9.5. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку


7629175179199671.html
7629206353006465.html

7629175179199671.html
7629206353006465.html
    PR.RU™