Завдання на закріплення матеріалу

Питання для самоперевірки знань і вмінь

1. Що називають відсотком від числа?

2. Як знайти а% від числа b?Наведіть приклад.

3. Як знайти число, якщо а% від цього числа дорівнює b?На­ведіть приклад.

4. Як знайти, скільки відсотків становить одне число від іншого? Наведіть приклад.

Висновок.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірив викладач ___________ Оцінка___________Дата ______________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема. Побудова графіків функцій за допомогою елементарних перетворень

Мета роботи: навчитись будувати графіки степеневих функцій за допомогою елементарних перетворень

Наочне забезпечення та обладнання:

1. Інструкційні картки;

2. Приклади задач;

3. Роздатковий матеріал: опорні конспекти


7628177844604146.html
7628266495065240.html

7628177844604146.html
7628266495065240.html
    PR.RU™