Тема №2. Транскрипція. Види транскрипції

Продовжіть речення: «Запис живої мови за допомогою фонетичного алфавіту на основі звукового принципу зветься…» фонетичним алфавітом фонематичним алфавітом алфавітом *транскрипцією
Продовжіть речення: «Система літер разом з додатковими знаками, які слу­жать по можливості для точного відтворення звукової системи даної мови, називається…» фонетичним алфавітом фонематичним алфавітом алфавітом транскрипцією
Продовжіть речення: «Слова в транскрипції пишуться…» *з малої літери з великої літери на початку речення з великої літери на початку фрази з великої літери
Продовжіть речення: «Фонематичною транскрипцією називається…» такий спосіб запису живої мови, при якому з можли­вою точністю передається кожен звук з усіма його від­тінками *такий спосіб запису живої мови, при якому переда­ються тільки фонеми даної мови без урахування тих від­тінків, що неістотні у фонологічному відношенні
Продовжіть речення: «Фонетичною транскрипцією називається…» *такий спосіб запису живої мови, при якому з можли­вою точністю передається кожен звук з усіма його від­тінками такий спосіб запису живої мови, при якому переда­ються тільки фонеми даної мови без урахування тих від­тінків, що неістотні у фонологічному відношенні
У якому рядку допущено помилку у фонетичній транскрипції? здобути – [здоубýти] *стежка – [стéшкá] боротьба – [бород′бá] лелека – [леилéка]
У якому рядку допущено помилку у фонетичній транскрипції? [теимпеиратýра] жиет':éвиĭ] [блиез´к´í] *[ус'пíшниĭ]
У якому рядку допущено помилку у фонетичній транскрипції? [бурjáн] [бур'áк] * [зjавúтис'а] [диетjáсла]
У якому рядку зроблена помилка у фонетичній транскрипції? [слоаўjáн´c´киĭ] *[г’ігáнт´с´ киĭ] [прие лáд´:а] [ш’іс:óт]
Укажіть завдання фонематичної транскрипції. якнайточніше передати всі відтінки вимови у записуваному тексті *позначати лише фонеми - структурні одиниці звукової системи даної мови, що встановлюється шляхом лінгвістичного аналізу обидва варіанти вірні обидва варіанти невірні
Укажіть завдання фонетичної транскрипції. *якнайточніше передати всі відтінки вимови у записуваному тексті позначати лише фонеми - структурні одиниці звукової системи даної мови, що встановлюється шляхом лінгвістичного аналізу обидва варіанти вірні обидва варіанти невірні
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. [вогко] [кужух] [левада] *[св’ато]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. [човен] [бур’ан] [агрус] *[дуб]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[ш:иток] [діфчата] [клинок] []
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[зе'имл'а] [аниґдот] *[клеинок] [ґуцул]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[ниести] [пісн’а] [жінка] [в’ітанн’а]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[зоузул'а] [корш] [куница] [леф]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[jод] [л′ял′ка] [в’ітро] [ц′ятка]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[ґул'а] [цемент] [цв’ях] [в’ідліт]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[ґава] [хвил’я] [лижав] [місце]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[jаґби] [качц′і] [прин′ісши] [сіл′]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[жиет':а] [вйун] [дв’іс′т′і] [п’іфден′]
Укажіть рядок, у якому подано правильну транскрипцію слів. *[баластниі ] [лішчина] [левиц′а] [сх’іт]

Тема №3. Тема 3. Система фонем сучасної української мови


7626195343189428.html
7626248973533685.html

7626195343189428.html
7626248973533685.html
    PR.RU™