Послідовність дій під час виконання процедур. Виконання внутрішньовенного вливання шляхом венопункції

Виконання внутрішньовенного вливання шляхом венопункції

1. Проведіть психологічну підготовку хворого.

2. Перед підключенням системи запропонуйте хворому випо­рожнити сечовий міхур, здійснити акт дефекації, поправте постіль, надайте хворому зручного положення, тому що вливання може тривати протягом кількох годин. Надягніть стерильні гумові ру­кавички.

3. Підготуйте руки, флакони з необхідними розчинами, запов­ніть систему відповідно до вимог асептики та техніки підготовки.

4. Доставте в палату заповнену систему. Підготовлені флако­ни поставте на продезінфіковану тумбочку біля ліжка хворого, накрийте стерильною серветкою. На етикетках флаконів зазначте прізвище хворого.

5. Накладіть джгут, підготуйте вену, обробіть ділянку шкі­ри та здійсніть пункцію вени голкою, що розміщена на канюлі системи.

6. При потраплянні голки у вену в муфті голки або в канюлі системи з'явиться кров, після чого зніміть джгут, відкрийте гвин­товий затискувач і відрегулюйте частоту крапель. Оптимальна частота 40—60 крапель за 1 хв, але в деяких випадках кількість крапель може бути меншою.

Іноді доцільніше спочатку ввести голку, утримуючи її за муф­ту стерильною серветкою, а потім підключити систему.

7. Закріпіть муфту голки на шкірі смужкою лейкопластиру. Другою смужкою зафіксуйте систему.

8. Обережно вийміть джгут, подушечку, зручно покладіть руку.


9. Місце пункції та голку прикрийте зверху стерильною сер­
веткою.

10. Попередьте хворого, щоб він у разі потреби за допомогою сигналізації терміново викликав маніпуляційну медичну сестру.

11. Час від часу навідуйтесь до хворого і спостерігайте за його станом та процесом інфузії.

Приєднання системи до катетера, уведеного в підключичну вену

1. Наберіть у шприц ємкістю 2 мл розчин гепарину.

2. Зніміть заглушку від катетера, покладіть її в стерильну сер-етку, приєднайте шприц і промийте катетер розчином гепарину.

3. Від'єднайте шприц і швидко приєднайте канюлю системи до катетера.

4. Відкрийте затискувач і відрегулюйте кількість крапель.

5. До закінчення інфузії заглушку зберігайте в стерильній сер­ветці зверху на штативі в упаковці з-під системи.

6. Якщо інфузію здійснюєте тонкою голкою, то можете за­глушку не знімати, а протріть її спиртом і проколіть голкою. Про­колюйте заглушку голкою обережно, щоб не пошкодити цілість бокових стінок катетера.

Заміна флаконів під час інфузії

1. Заміну флакона здійснюють до того, як крапельниця спо­
рожніла від розчину.

2. Поставте догори дном у друге гніздо штатива підготовле-
ий флакон з інфузійним розчином.

3. Із попереднього флакона вийміть верхню голку системи і введіть голку в підготовлений флакон.

4. Потім так само введіть голку-повітровод.

5. Перевірте частоту крапель.

Додаткове внутрішньовенне введення лікарського препарату

1. Наберіть у шприц необхідний для додаткового введення лі­карський препарат.

2. Перекрийте течію рідини за допомогою гвинтового затис­кувача.

3. Обробіть гумову трубку стерильним ватним тампоном, зво­ложеним 70% розчином етилового спирту.

4. Проколіть голкою трубку і введіть за допомогою шприца лікарський препарат.

5. Вийміть голку з гумової трубки, відкрийте гвинтовий за­тискувач і відрегулюйте течію рідини.

Якщо хворому треба ввести розведений лікарський препарат, обробіть спиртом корок флакона, проколіть його голкою і введіть препарат безпосередньо у флакон з розчином.

При введенні малої за об'ємом кількості препарату промийте розчином шприц, а потім видаліть голку.

Запам'ятайте! Поліетиленові трубки проколювати не можна, тому що одразу порушиться герметичність системи.

Заповнення звільненої від рідини крапельниці

1. Наберіть у шприц ємкістю 20 мл ізотонічного 0,9% розчину натрію хлориду.

2. Від'єднайте систему вгорі від флакона з розчином і зафік­суйте за допомогою стерильної серветки верхню голку системи до гачка штатива.

3. Відкрийте гвинтовий затискувач системи.

4. Гумову трубку ближче до системи обробіть спиртом, про­коліть голкою від шприца.

5. Пальцями лівої руки або кровоспинним затискувачем пере­крийте течію рідини у вену і введіть у систему під тиском ізото­нічний розчин натрію хлориду із шприца, заповнивши таким чи­ном крапельницю розчином до потрібного рівня.

6. Вийміть голку шприца із системи, відкрийте течію рідини у вену, уведіть верхню голку системи у флакон і відрегулюйте час­тоту крапель.

■ Якщо подібний варіант з якоїсь причини неможливий, тоді:

1. Обережно від'єднайте систему від голки, яка знаходиться у вені.

2. Під муфту голки підстеліть стерильну серветку.

3. Заповніть знову систему розчином і приєднайте її до голки.

4. Відрегулюйте течію рідини.

5. Обережно вийміть з-під голки серветку.

6. Зафіксуйте систему на руці хворого.

Запам'ятайте! Наявність повітря в нижній частині системи є небезпечною для життя хворого, тому що під тиском розчину по­вітря може потрапити в загальну течію крові та спричинити по­вітряну емболію.

Звільнення переповненої крапельниці

1. Витягніть із флакона верхню голку системи і запустіть не­обхідну кількість повітря у верхню частину системи.

2. Потім знову голку системи введіть через корок у флакон.


Від'єднання системи

1. Перекрийте течію рідини затискувачем.

2. Зніміть із шкіри смужки лейкопластиру.

3. До місця пункції прикладіть стерильний ватний тампон і швидким рухом витягніть голку.

4. Запропонуйте хворому фіксувати місце пункції протягом 5 хв. Якщо хворий перебуває в непритомному стані, то фіксуйте місце пункції самі або на місце пункції накладіть стерильну сер­ветку й закріпіть її, обмотавши бинт навколо руки. Після відклю­чення системи від підключичного катетера промийте катетер роз­чином гепарину, потім закрийте заглушку.

5. Продезінфікуйте систему, голки, гумові рукавички, вимий­те і висушіть руки.


7622078920130901.html
7622115140624642.html

7622078920130901.html
7622115140624642.html
    PR.RU™